Mengenal Lebih Dalam Tentang Zakat Maal

Keutamaan Zakat di Bulan Sya’ban

Zakat maal adalah zakat harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Hal itu seperti di kutip dari penjelasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), istilah kata maal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah harta atau kekayaan.