Zakat Perniagaan

Zakat Perniagaan

Apakah Anda seorang pedagang atau pengusaha? Jika iya, maka wajib hukumnya untuk mengetahui soal hukum zakat perniagaan. Zakat perniagaan atau perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Banyak ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah “Harta benda perdagangan” atau (Arudz al tijaroh).