Zakat Perniagaan

Zakat Perniagaan

Apakah Anda seorang pedagang atau pengusaha? Jika iya, maka wajib hukumnya untuk mengetahui soal hukum zakat perniagaan. Zakat perniagaan atau perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Banyak ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah “Harta benda perdagangan” atau (Arudz al tijaroh).

Mengenal Lebih Dalam Tentang Zakat Maal

Keutamaan Zakat di Bulan Sya’ban

Zakat maal adalah zakat harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Hal itu seperti di kutip dari penjelasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), istilah kata maal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah harta atau kekayaan.