Keutamaan Zakat di Bulan Ramadan

Keutamaan Zakat di Bulan Ramadan

Berzakat di bulan Ramadan, menjadi salah satu amalan yang sangat di anjurkan. Adanya zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi syariah dan muamalah yang sangat bermanfaat dari sisi keagamaan dan hubungan kemanusiaan. Terdapat banyak keutamaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak pihak, jika umat Islam menunaikan zakat, diantaranya ialah :

Mengenal Lebih Dalam Tentang Zakat Maal

Keutamaan Zakat di Bulan Sya’ban

Zakat maal adalah zakat harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Hal itu seperti di kutip dari penjelasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), istilah kata maal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah harta atau kekayaan.