Hukum Kurban Menurut Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki

Hukum Kurban Menurut Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki

Berikut ini akan dijelaskan hukum berkurban menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki terlebih dahulu. Dalam Islam sendiri, ada 4 Ulama Mazhab Fikih yang menjadi rujukan. Mazhab fikih dalam Islam yang dimaksud ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali.

Read more »