Sejarah Tradisi Halal bi Halal di Bulan Syawal

Sejarah Tradisi Halal bi Halal di Bulan Syawal

Saat bulan Syawal tiba, umat Muslim terutama di Indonesia akan saling bermaaf-maafan dan bersilaturahim dari rumah ke rumah. Tradisi tersebut sering disebut dengan istilah halal bi halal. Istilah halal bi halal terdapat dalam manuskrip Babad Cirebon CS 114/ PNRI halaman 73. Dalam hal ini terdapat keterangan yang ditulis dengan huruf Arab Pegon berbunyi:

Read more »