Kisah Umar bin Abdul Aziz, Pemimpin Islam Anti Korupsi

Kisah Umar bin Abdul Aziz, Pemimpin Islam Anti Korupsi

Kisah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Islam anti korupsi patut untuk dijadikan contoh atau teladan oleh setiap pemimpin di dunia. Umar bin Abdul Aziz merupakan salah seorang pemimpin yang terkenal kebijaksanaannya dalam sejarah peradaban Islam. Ia merupakan salah satu khilafah Dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 hingga 720 Masehi.

Read more »